redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

1 / 2012 vychází 19. března 2012

Téma: Buddhismus v české společnosti

Obsah:
Editorial (Zdeněk Vojtíšek)
Prezident otevřeného horizontu (Adam Borzić)
Z domova
České náboženské trendy (Ivan O. Štampach)
Zahraničí
Koniec maďarského sna (Lucia Grešková)
Téma
Buddhismus v české společnosti (Jan Honzík)
Buddhismus a psychoterapie (Jan Benda)
Buddhistická etika v praxi (Jan Burian)
Ngöndro a česká vadžrajána (Eva Madarászová)
Spiritualita Vietnamců u nás (Barbora Jirková)
Rozhovor s Ashinem Ottamou
Umění se nenarodit (Zdeněk Vojtíšek)
Rozhovor s Lumírem Kolíbalem
O dharmě a Gaie (Zdeněk Vojtíšek)
Info-servis
Události
Sílící protiislámské nálady v České republice (Bronislav Ostřanský)
Mezináboženská chanuka u rabína (Pavel Hošek)
Evangelíci podporují Evropskou unii (Zdeněk Vojtíšek)
Ideální org v Hamburku (Pavel Dušek)
Recenze
Rozmanitost buddhismu u nás (Nora Melniková)
Svoboda v exilu (Petr Kalač)
Jiný obraz české muslimské komunity (Miroslav Mareš)
Co všechno se o islámu (ne)dočtete (Zuzana Kudláčková)
Slovník církevního práva (Lucia Grešková)
Rejstřík 14. ročníku
Vzpomínky
Duchovnost za železnou oponou (Vlastimil Marek)

TOPlist