redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

číslo 2 / 2013 vyšlo 17. června 2013

Téma: Astrologie II.

Obsah:
Editorial: Spor o astrologii (Ivan O. Štampach)
Víra a volby (Miloš Mrázek)
Konec papežů, konec světa (Jitka Schlichtsová)
Z domova
Evolucí k New Age (Adam Borzić, Ondřej Slačálek)
Téma
Aslan mezi hvězdami (Pavel Hošek)
Astrologie je jazyk (Martina Lukášková)
Astromagie - boj proti osudu (Marek Dluhoš)
Keltský stromový kruh (Zuzana Falka Míšková a Ruth J. Weiniger)
Čínská astrologie (Ľubica Obuchová)
Izrael je nad hvězdami (Karel Goldmann)
Astrologie kriticky (Martin Petrásek)
Rozhovor s astropsycholožkou L. Adamovou
Horoskopem k individuaci (Pavel Horák)
Info-servis
Události
Na stolec nejvyšších pontifiků zasedl křesťan (Ivan O. Štampach)
Prvá skutočná „ateistická cirkev“? (Pavol Kosnáč)
Recenze
Astropsychologie pojednaná teologicky (Pavel Horák)
Podobenství o scientologii (Martin Kořínek)
Jací jsou u nás muslimové a jak nás vidí (Bronislav Ostřanský)
Totální potvrzení bytí (Vojtěch Tutr)
Reflexe
Lékař, pacient a spiritualita (Martin Konečný)
Čtení na konec
Základy astromagie (Samuel Hahnemann)

TOPlist