redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 4 / 2015 vychází 21. prosince 2015

Téma: NÁBOŽENSTVÍ V SOUČASNÉ AFRICE

Editorial (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Islamofobie, či antiislamismus? Religionistika může v současné debatě o islámu zabránit jak odsuzování en bloc, tak naivitě (Ivan O. Štampach)

Z domova
Mezi aktívnou misiou a kutúrným getom: Hora ohňa a zázrakov ako príklad Nigérijčanmi vedených letničných/charizmatických cirkví v Prahe (Pavol Bargár)

Zahraničí
Durban: Indie v Africe: Hinduismus v Jihoafrické republice (Tina Živa Kopecká)

Téma
Africký náboženský trojúhelník: V Africe spolu soupeří islám, křesťanství a tradiční náboženství (Luboš Kropáček)
Synagoga téměř na rovníku: Abayudaya, aneb jak se žije Židům v Ugandě (Ivana Yael Brunner–Nepalová)
Etiópčania, sionisti a tí ostatní: Fenomén Afričanmi iniciovaných cirkví (Pavol Bargár)
Náboženství vodun: Historie a současnost tradičního náboženství v Beninu (Kateřina Mildnerová)
Kult předků v subsaharské Africe: I současní Afričané si uvědomují důležitost minulosti a projevují jí prostřednictvím obřadů úctu (Josef Kandert)
Africký džinismus: Džinistická diaspora v Africe (Josef Bartošek)

Info-servis

Události
Krst knihy o liberálnej teológii v pražskej Unitarii (Pavol Bargár)
Slavnostní nálady pro Kršnu (Jitka Schlichtsová)
„Bůh ukryl před světem své nejvnitřnější taje…“ (Jan Sušer)
Dva odchody: Za Romanem Paďoukem a Jaromírem Mášou (Jan Sušer) – v plné verzi je článek dostupný pouze na internetu

Recenze
Experti o horúcej téme: Karel Černý (ed.), Nad Evropou půlměsíc I., Muslimové v Česku a západních společnostech, Praha: Karolinum, 2015 (Boris Špetnyj)
Hádání v hospodě: Petr Vopěnka, Hádání v hospodě: 27 filosofických disputací, Praha, Práh, 2013 (Ivan O. Štampach)
Nejen o pampeliškách: Jan Schneider (ed.), Štein-Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob, Nakladatelství Garamond, 2015 (Tomáš Novotný)

Dopisy
Jiný obraz dialogu: Poznámky k eseji o jazyku kreacionismu (Josef Potoček)

Čtení
Afrika je opravdu rozmanitá (E. Thomas Lawson)

TOPlist