redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadn strana oblky

      

slo 3 / 2016 vychz 20. z 2016

Tma: ZENOV BUDDHISMUS V ESKU

Editorial
spn mise zenu
(Zdenk Vojtek)

Mimo tma
Kimbanguismus a bosk loha vdc: Crkev Simona Kimbangua je jednou z nejvtch africkch nezvislch crkv (Benjamin Simon, peloila Iva Kolov)

Z domova
Patriarcha eskho buddhismu: Fra Drtikol a jeho uen (Jan Lpa)
Archandl mezi nmi: Kontaktrky duchovnch bytost vzbudily pozornost (Jitka Schlichtsov)

Zahrani
Pod tlakem ad:
Nmeck ady stupuj tlak na spoleenstv Dvanct kmen (Zdenk Vojtek)

Tma
Cesta eskho zenu: Ze smr buddhismu se u ns zen uchytil nejpozdji (Ruth J. Weiniger)
Literatura o zenu publikovan v etin: Vbrov komentovan bibliografie (Ivan O. tampach)
esk zen po roce 1989: Ve svobodn spolenosti se zenov buddhismus spn etabloval (Petr Jan Vin)
Hlavn je naplnn ivot: Strun seznmen se sanghou mistra Kaisena (Jitka Schlichtsov)
Kltery zenu na Zpad: Mnistv a jeho alternativy v prosted koly Kwan Um (Ji Motl)

Rozhovor
Mj svt v mezerch:
rozhovor s mistrem zenu a bojovch umn Josefem Mdlem - Jikanem Kodo (Zdenk Vojtek)

Info-servis

Udlosti
Kongres pohan v Praze (Ruth J. Weiniger)
Zemel zakladatel studia pentekostalismu Walter J. Hollenweger (Tereza Halasov)
hgjal Namkhai Norbu v Praze a Bratislav (Zdenk Vojtek)

Recenze
Zen a vlka: Brian Daizen Victoria, Zen at War, 2006 (Jan Suer)
Angaovan o souasn nenboensk spiritualit: Kamila Nmekov, Kapitoly k nenboensk spiritualit, 2016 (Ivan O. tampach)
Dal encyklopedick dlo o souasn religiozit: Zdenk R. Nepor Zdenk Vojtek, Encyklopedie mench kesanskch crkv v esk republice, 2016 (Ivan O. tampach)
Mysticky od vzdoru ke smrti: Dorothee Slle, Mystika smrti, 2016 (Ivan O. tampach)

Reflexe
Ftimsk tajemstv a konspiran teorie: K tmatu minulho sla Dingiru Konspiran teorie a nboenstv (Vojtch Tutr)

ten
Rna hol: Z knihy Vlastimila Marka esk zen a umn naslouchat, 1994.

TOPlist