redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 2/2018 vychází 19. června 2018

Téma: NÁBOŽENSKÉ KOMUNITY

Editorial
Znovu v jiném rytmu (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Mesiánský judaismus: Historie, charakter a česká podoba světového hnutí (Monika Soukupová)

Zahraničí
Souzení papeže: Současný papež dovoluje kritiku, a proto je kritizován (Ivan O. Štampach)

Z domova
Počátky víry Bahá?í u nás: Dějiny bahá'í společenství v českých zemích do druhé světové války (Karel Tesař)
Bratrstvo jako nová církev? Cesta Kněžského bratrstva k registraci jako náboženské společnosti (Miloš Mrázek)

Téma
Čím se zvyšuje oddanost: Představení klasické knihy o vnitřním životě komunit (Zdeněk Vojtíšek)
Komunita jako boží záměr: Komunity mennonitů uchovávají dědictví radikální reformace (Petr Macek)
Náboženské kibucy v Izraeli: Experiment židovského komunitního života (Deborah Weissmanová)nezkrácená verze v angličtině
Komunitní život v kmenech: Pro společenství Dvanáct kmenů má komunita zásadní význam (Anna Pokorná)
Nové mníšstvo u evanjelikálov: Kreatívne privlastnenie si tradície v evanjelikálnom kontexte (Pavol Bargár)

Rozhovor
Výhody a úskalí života v komunitě: Rozhovor s oddaným Krišny Turíjou dásem (Jitka Schlichtsová)

Události „Staňte se vegany! Vytvářejte mír!“ (Andrea Hudáková)

Info-servis

Reflexe
Garifunové, Indiáni černé Ameriky: K tématu „Spiritualita Indiánů“ z minulého čísla Dingiru (Lenka Philippová)

Recenze
Ódinn pohledem religionistického strukturalismu (Jan A. Kozák: Ódinn: mýtus, oběť, iniciace, Praha: Herrmann & synové, 2018) (Helena Exnerová)
Jak češi zkoumají a vnímají islám (Přemysl Rosůlek a kol.: Sondy do studia (o) islámu v období „migrační krize“, Praha: Dokořán, 2018) (Bronislav Ostřanský)
Fikční bytosti pod drobnohledem (Jan Lukavec: Bytosti na pomezí. Texty o literární fantastice, Praha: Pulchra 2016) (Zuzana Kostićová)

Čtení
Příjemnosti oddání se (Rosabeth Moss Kanterová)

TOPlist