redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Pavel Hošek (ed.): Duchovní rozměr fenoménu Foglar

Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara patří mezi mimořádné a pozoruhodné jevy české kultury dvacátého století. V posledních letech se ve studiích věnovaných Foglarovu dílu stále častěji ozývá myšlenka, že je namístě klást otázky také po duchovním rozměru Foglarova díla, a především po duchovním rozměru recepce tohoto díla ze strany čtenářů. A právě to je důvod, proč vznikla tato kniha. Vynikající znalci Foglarovy tvorby v ní nabízejí interpretaci jednotlivých aspektů jeho vrstevnatého díla, přičemž orientující perspektivou všech studií, tvořících jednotlivé kapitoly této knihy, je právě sledování spirituálního rozměru Foglarova působení, jak výchovného, tak uměleckého.

Hošek, Pavel (ed.) (2018): Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir. 224 stran formátu A5, 280,- Kč. ISBN 978-80-86779-48-5

Distribuce: Kosmas. Jednotlivé objednávky zde, na adrese Dingir, s. r.o., Černokostelecká 36, 100 00 Praha 10, nebo na dingir@dingir.cz. Cena: 280,- Kč - 10% sleva (tedy 252,- Kč) + poštovné (obyčejně). Platba na náš účet.

Obálka
Zadní strana obálky
Obsah
Úvodní slovo
     

TOPlist