Následovníci Australanky Jasmuheen v ohrožení

PROBLÉM HLADU VYŘEŠEN

TOMÁŠ NOVOTNÝ

V posledním měsíci na sebe opět výrazně upozornila náboženská organizace vedená Australankou, která si sama říká Jasmuheen. Došlo totiž k dalšímu úmrtí v řadách jejich vyznavačů. Tentokrát se jednalo o osmačtyřicetiletou ženu, jež byla nalezena u jezera Loch Cam ve Skotsku. Jeden z místních rybářů ji nalezl mrtvou před stanem, v němž procházela - jak vyplývá z nalezeného deníku - jednadvacetidenním zasvěcovacím obřadem, který je základním iniciačním krokem následovníků duchovní učitelky Jasmuheen.

Podle základní teze Jasmuheen je omylem, že člověk potřebuje k životu jídlo a pití. Ve skutečnosti je prý možné se živit pouze dýcháním. Jasmuheen učí, že dusík, oxid uhličitý, kyslík a vodík obsažené ve vzduchu mohou udržet tělo člověka naživu. Takovýto druh potravy pak přirovnává k fotosyntéze. Z duchovního hlediska se prý ve skutečnosti jedná o živení se "pránou", neboli dýchání božské univerzální životní síly. Tak, jako se prý vegetariáni živí pouze rostlinnou potravou, tak se její vyznavači - breathariáni (čti brídzariáni, od angl. breath - dýchat) - živí pouze dýcháním. Aby se však dotyčný mohl stát úplným breathariánem, musí projít jednadvacetidenním zasvěcovacím obdobím. Na ně se vyznavači připravují postupným odvykáním jedení a pití.

Jasmuheen doporučuje nejprve postupné odstranění masa z jídelníčku, pak předepisuje přejít na syrovou potravu, pak přichází období polévek a nakonec pouze tekutin. Takto připravený kandidát může začít jednadvacetidenní program úplného odvykání jedení a pití "s čistým a naladěným systémem". Jasmuheen má prý takto zasvěcených vyznavačů po celém světě na šest tisíc. Tento údaj není možné nijak ověřit, pravdou však je, že její knihy vycházejí nejen v angličtině, ale i v němčině, italštině, holandštině a připravují se vydání i ve španělštině, francouzštině, rumunštině, chorvatštině a maďarštině. Jasmuheen má také svou internetovou stránku, kde pod titulem Cosmic Internet Academy propaguje své učení a nabízí ke stažení řadu svých spisů.

Argumentace této bývalé daňové poradkyně, vlastním jménem Ellen Greveové, je často velmi emocionální. Jasmuheen totiž stále odkazuje na skutečnost, že mnoho dětí po celém světě umírá každou vteřinu na důsledky podvýživy. Když se tedy všichni staneme breathariány a budeme žít pouze ze vzduchu, bude problém hladu ve světě definitivně vyřešen. Nadto budou ušetřeny miliardy dolarů, protože už nebude nutno pěstovat jakékoli potraviny. Svůj breathariánský program se chystá nyní Jasmuheen předložit jako návrh pro OSN a UNICEF.

Sama Jasmuheen prý nejí ani nepije již od roku 1993, kdy jí zemřelí duchovní učitelé zasvětili do tohoto programu. Pouze se prý několikrát za rok pro potěchu trochu napije bylinkového čaje a uloupne si kousek čokoládové sušenky. Kromě jiného to má prý i tu výhodu, že energii, kterou by jinak spotřebovala na metabolismus, může přesměrovat do tělesné, emocionální a duchovní energie.

Samozřejmě, že taková tvrzení vzbuzují jisté pochybnosti, a tak v říjnu 1999 došlo konečně k zajímavému pokusu. Jedné australské televizní stanici se podařilo Jasmuheen přesvědčit, aby předvedla, že se nejedná o podvod a že je skutečně schopna žít bez jídla a pití. Dohodli se, že ji budou po dobu jednoho týdne bez přestání filmovat zavřenou v hotelovém pokoji. Zároveň s ní bude i lékařka a několik žen jako dozor.

Přestože doba jednoho týdne není nepřekonatelným obdobím pro přežití bez jídla a pití, Jasmuheen již po 48 hodinách začala projevovat známky dehydratace a vystoupil jí krevní tlak. Vysvětlila svůj stav tím, že poblíž hotelu je rušná silnice, která ji omezuje v přísunu čistého vzduchu. Byla tedy odvezena za město do hor, kde byla nafilmována,jak si sama libuje krásné čisté prostředí. Přesto již třetího dne se podle lékařské zprávy její mluva zpomalila a rozšířily se jí zorničky. Čtvrtého dne se jí zrychlil puls, klesl krevní tlak, zhubla sedm kilo a vykazovala přes 10% dehydratace. Proto byl pokus na příkaz lékařky zastaven.

Přesto nezůstal bez zajímavého religionistického výsledku: Když se televizní reportér po ukončení pokusu Jasmuheen zeptal, zda je nyní schopná rozumně připustit, že nemůžete žít pouze ze vzduchu, odmítla to přiznat s odůvodněním, že přece ona sama již po řadu let žije bez jídla a pití a nadto šest tisíc dalších lidí po celém světě to tak dělá bez jakéhokoliv problému.

A tak se tento pokus stal především důkazem toho, že logika a racionální argumentace nejsou oblastí, kde bychom se mohli s příslušníky dnes tak populárních pseudonáboženských skupin setkat. Neexistují pokusy ani důkazy, kterými by bylo možné zastánce takovýchto skupin přesvědčit. Ostatně, když někdo zemře při jednadvacetidenní odvykací kůře, nevypovídá to podle Jasmuheen nic o nesprávnosti této metody, ale pouze o tom, že se dotyčný nedostatečně naladil v přípravném období. Vždycky se totiž nějaké vysvětlení najde.

konec článku