redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Rozsudek nad francouzskými scientology

Soudní proces proti francouzským scientologům, o němž jsme referovali v kontextu problematického zákona Abouta a Picardové,[1] dospěl 27. října k rozsudku. Soud konstatoval vinu u obou žalovaných scientologických organizací a u všech šesti žalovaných scientologů. Scientologické Centrum celebrit a síť scientologických knihkupectví byly usvědčeny z podvodu a pokutovány částkami 400, resp. 200 tisíc euro. Podmíněnými tresty od deseti měsíců do dvou let odnětí svobody a zaplacením částek v desítkách tisíc euro (v jednom případě jen pěti ticích euro) byli potrestáni čtyři špičkoví francouzští scientologové. Všichni byli usvědčeni z organizovaného podvodu proti nejméně jednomu ze tří svědků obžaloby. Dva scientologové byli usvědčeni z porušení pravidel obchodu s farmaceutickým zbožím a pokutováni jedním, resp. dvěma tisíci euro. Další částky mají odsouzení poskytnout dotčeným fyzickým i právnickým osobám.[2]

Navzdory usvědčení z podvodu a vysokým pokutám mohou ovšem scientologové považovat tvrdý rozsudek zároveň také za velké vítězství, protože oproti požadavku obžaloby soud nijak neomezil činnosti scientologických organizací. Menším vítězstvím scientologů je pak i to, že soud z formálních důvodů nedovolil francouzské "protisektářské" organizaci UNADFI vstoupit do role svědka obžaloby. Prohru i vítězství scientologů ostatně naznačuje i skutečnost, že se proti rozsudku odvolali, zároveň ho ovšem slaví. Do budoucna je možné odhadnout, že usvědčení z podvodu francouzské scientologické hnutí přece jen citelně oslabí. Přichází navíc v době, kdy je stále zřejmější, že scientologické hnutí (nejen ve Francii) není zdaleka v tak dobré personální a finanční kondici, jak by tomu napovídala např. okázalá otevření nových center (naposledy v Římě a ve Washingtonu).

S přihlédnutím k prostoru, jenž vymezuje výše zmíněný zákon, je možné rozsudek považovat za kompromisní a snad i spravedlivý. Rozsudek tak částečně rozptýlil obavu, že zákon Abouta a Picardové bude v tomto procesu zneužit pro zvýšení popularity vládních úřadů jako "ochránců" Francouzů před "sektami". Důvěra v kvalitu francouzské demokracie tak byla rozsudkem soudu první instance určitě posílena.

Poznámky
[1] Zákon hrozí odnětím svobody, vysokými pokutami a rozpuštěním organizace za "podvodné zneužití stavu nevědomosti nebo slabosti" a je namířen proti náboženským společenstvím, považovaným za "nebezpečné sekty" - více VOJTÍŠEK, Z., Zákon proti sektám ve Francii, Dingir 12 (2), 2009, str. 44-45.
[2] Více informací poskytuje JACOBSEN, Jonny, The Court's Ruling, dokument z 27. 10. 2009 je dostupný na adrese http://infinitecomplacency.blogspot.com/2009/10/courts-ruling.html, download 30. 11. 2009.

Zdeněk Vojtíšek

TOPlist