redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Rok 2012 jako výkladový klíč ke světu

V posledních letech vzbuzují značnou pozornost odborné i laické veřejnosti předpovědi "konce světa", "globální transformace vědomí" či "epochálního zlomu" spojené s letopočtem 2012. Podrobnější reflexi tohoto komplexního a nanejvýš aktuálního fenoménu jsou věnovány tematické příspěvky prvního letošního čísla časopisu Dingir.

Očekávání rozhodujícího dějinného obratu v roce 2012, jak jej s odvoláním na mayský kalendář hlásají zejména představitelé a stoupenci hnutí Nového věku, je ovšem pouze konkrétním a v současné době nejpopulárnějším příkladem obecnějšího jevu, který se v dějinách náboženských a duchovních tradic objevuje poměrně často: zdánlivě chaotický tok dějinných událostí a na první pohled náhodných a neuspořádaných procesů a změn je náhle jakoby osvícen shůry a vysvětlen z hlediska jediného výkladového klíče. Mimořádně obdarovaní jednotlivci, disponující vhledem do zákulisí dějinných událostí, a tedy schopní "číst znamení doby", vnímaví a citliví k podprahovým signálům kosmických procesů, nabízejí prorocký či mystický výklad všeho dění jako mohutného proudu duchovních a fyzikálních sil, směřujícího k rozhodujícímu vrcholu či rozuzlení v konkrétním časovém okamžiku. Právě tento okamžik, konkrétní časový údaj, specifické datum, numerická hodnota letopočtu, se pak stává rozhodujícím orientačním bodem. Schopnost zjistit, určit, vypočítat a vyslovit či vyhlásit ono magické číslo, onen den D je pak dána jen nemnohým, jen těm, kdo mají náležité spirituální či morální předpoklady, jen těm, kdo mají vhled to tajemných zákonitostí vesmíru a jeho posvátného řádu. Všem ostatním, tedy alespoň těm, kdo se nechají oslovit, nadchnout a přesvědčit, pak poskytuje ono magické číslo vítané vodítko k výkladu vlastní životní situace, ale také k porozumění často nepřehledné a překotnými změnami zmítané doby a kultury, jako je ta současná. Zorientovat se ve zmatcích doby výhledem k očekávanému zlomu či obratu, spojenému s konkrétním číslem v kalendáři, pak pomáhá čelit nejistotám a obavám, které ona doba přináší. Tyto obecnější souvislosti snad alespoň do jisté míry vysvětlují nebývalý ohlas "předpovědi mayského kalendáře" a fascinaci letopočtem 2012, jejímiž jsme svědky v posledních letech.

První tematický příspěvek Zdeňka Vojtíška zasazuje očekávání spojená s rokem 2012 do ideových souřadnic hnutí Nového věku, zejména v souvislosti s idejí transformace jakožto orientujícím principem hlasatelů a stoupenců tohoto hnutí. Následující článek Zuzany M. Kostićové nabízí na pozadí širších souvislostí mayské kultury podrobnou analýzu "tajemství mayského kalendáře", který je s letopočtem 2012 jakožto rokem epochálního zlomu či konce světa spojován nejčastěji. Další tematický příspěvek, jehož autory jsou Bohumil Böhm a Vladimír Böhm, se zaměřuje na metodologická úskalí zjišťování korelace mezi mayským kalendářem a kalendářem obecným (křesťanským). Následující tematický článek Zuzany M. Kostićové je kritickou analýzou široké škály různých a značně různorodých scénářů očekávaných změn, jak je hlásají stoupenci myšlenky nadcházejícímu zlomu v roce 2012.

S tématem tohoto čísla časopisu Dingir úzce souvisí také rozhovor se známým hercem a stoupencem očekávání zásadního přelomu v roce 2012 Jaroslavem Duškem, a také rozhovor s jedním z významných představitelů hnutí Nového věku a hlasatelem nadcházející transformace v roce 2012 Jiřím M. Maškem.

Pavel Hošek

TOPlist