redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

1 / 2013 vyšlo 25. března 2013

Téma: Alternativní medicína a náboženství

Obsah:
Editorial (Zdeněk Vojtíšek)
Konec světa po konci světa (Zuzana Marie Kostićová)
Z domova
Než zazní zvuk v 5. dimenzi (Jitka Schlichtsová)
Meditační skupina (Jan Hron)
Zahraničí
Náboženské menšiny v Íránu (Veronika Havlů)
Nešťastné odvolání (Vojtěch Tutr)
Téma
Léčba ducha i těla (Ivan O. Štampach)
Božský lékař Paracelsus (Adam Borzić)
Vše má volně plynout (Martina Zisková)
Člověk jako celek (Ivan Vondřich)
Halacha a kosmická energie (Aleš Weiss)
Všetko je treba skúmať (Monika Zaviš) – plná verze
Rozhovor s lékařem Janem Hnízdilem
Nemoc má informační hodnotu (Zdeněk Vojtíšek)
Astrologie hledá živé metafory (Vojtěch Tutr) – nezkrácená verze
Info-servis
Události
Odchod papeže Benedikta (Ivan O. Štampach)
O postojích současných křesťanů k islámu
Džinista na univerzitě (Josef Bartošek)
Recenze
Cesty božstev (Sylva Martinásková)
Angažovaně o lidské cestě dějinami a o světových náboženstvích (Ivan O. Štampach)
Rejstřík (15. ročník, 2012)
Práce studentů
Mormonské umění přežít (Veronika Kulová)
Čtení na konec
O životní síle (Samuel Hahnemann)

TOPlist