redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 1 / 2016 vychází 14. března 2016

Téma: KLÁŠTERNÍ ŽIVOT

Editorial
Kláštery v různých tradicích
(Ruth J. Weiniger)

Mimo téma
Africká prorocká hnutí: V náboženských i politických hnutích v Africe se často uplatňují proroci podobní těm staroizraelským (Jiří Hoblík)

Z domova
Trůn a oltář v dnešním Česku: Prezidentův primas a primasův prezident (Rostislav Matulík)

Téma
Různé podoby zasvěceného života: Klášterní křesťanství a jeho obdoby v mimokřesťanských náboženstvích (Ivan O. Štampach)
Obdoby mnišství v islámu: Islám, mnišství a súfijská praxe asketické zbožnosti (Zora Hesová)
Návrat k ášramům: Renesance ideálu duchovní komunity v moderní Indii (Zdeněk Štipl)
Redefinice smyslu zasvěceného života: V sekularizované společnosti se řády snaží dosáhnout elitního postavení v rámci svého povolání (Barbora Spalová, Jan Tesárek, Tereza Drábková, Aneta Hemerová a Zuzana Pešková) – plná verze článku
Hora velkého soucitu: Daihizan Fumonji – klášter buddhistické školy sótó v Německu (Vladimír Kočandrle)

Rozhovory
Řád člověka činí lepším: Rozhovor s českou buddhistickou mnišskou Ctihodnou Visuddhi (Zdeněk Vojtíšek)
Ano komunitě zahrnuje i ne: Rozhovor s představeným komunity v Taizé, bratrem Aloisem (Aleš Weiss, přeložila Ruth J. Weiniger)
Na konci mnišské kariéry: Rozhovor s Michalem Rachůnkem, bývalým mnichem řádu Čogje (Ruth J. Weiniger)
Nechávám bratry na volno: Rozhovor s františkánem Šebestiánem Pavlem Smrčinou (Martin Ořešník)

Info-servis (Miloš Mrázek)

Události
Myslete svobodně! (Jan Sušer) článek Dva odchody
U Západní zdi se budou muži a ženy modlit (také) společně (Ruth J. Weiniger)
Návštěva profesora Hampany v Praze (Josef Bartošek)

Recenze
Servis pro veřejnou debatu: Miloš Mendel, Muslimové a jejich svět. O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu, Praha: Dingir 2016 (Pavel Hošek)
Jak se vymanit z evropského myšlenkového dědictví: Martin Fárek, Indie očima Evropanů, Karolinum, Praha, 2014 (Jitka Schlichtsová)

Rejstřík 18. ročníku Dingiru (Andrea Hudáková)

Polemika
Indie očima Evropanů, Evropa očima Inda: Nad novou knihou doc. Fárka (Jan Sušer) – plná verze polemiky zatím není k dispozici

Komiks
Bojovník (Madhusúdan dás)

TOPlist