redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 1/2019 vychází 18. března 2019

Téma: SOUČASNÝ EVANGELIKALISMUS

Editorial
Dynamický evanjelikalizmus (Pavol Bargár)

Mimo téma
Přitažlivost tradičního katolického obřadu: Jak vnímají situaci v církvi a co prožívají římskokatoličtí tradicionalisté? (Stanislav Přibyl)
Obnova v tradici církve: Vlastní představení Kněžského bratrstva sv. Petra (Jakub Václav Zentner)

Z domova
Dalajlama v Česku: Transformace recepcí Jeho Svatosti v polistopadové éře (Daniel Rejman)

Téma
Církev stále probouzená: Pro vývoj evangelikální tradice jsou typické nové a nové „vlny“ (Zdeněk Vojtíšek)
Vynořuje se církev?: Evangelikální fenomén tzv. emerging church (Ivan O. Štampach)
Nejlepší přátelé Donalda Trumpa: Konzervativní evangelikalismus v USA u politického kormidla (Miloš Mrázek)
Evanjelikálna ľavica: Evanjelikálne hnutie v USA nie je len konzervatívne a pravicové (Pavol Bargár)
Letniční oheň jako kdysi: Africký a asijský neocharismatický evangelikalismus (Tereza Halasová)
Mezi garáží a chrámem Šalomounovým: Brazilští evangelikálové tvoří světově unikátní fenomén (Šárka Grauová)

Rozhovor
Evangelikálové jsou evangelíci, kteří to myslí vážně: Rozhovor s evangelikálním pastorem Alexandrem Flekem (Ivan O. Štampach)

Info-servis

Události

Rejstřík

Reflexe
Lupus Dei a neoanimismus: Vztah člověka k vlku jako reflexe tématu „Náboženství a zvířata“ (Pavel Hulva)

Recenze
Vědec jako výzkumník, vědec jako kněz: Filip Tylš a kol.: Fenomén psychedelie, Praha: Dybbuk 2017 (Zuzana Marie Kostićová)
Sborník textů úctyhodného záběru: Luboš Kropáček: Na cestě k porozumění Orientu a Africe. Sborník textů z let 1964–2016, Praha: Karolinum 2018 (Barbara Oudová Holcátová)

Čtení
Lausannský závazek

TOPlist