redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


Mgr. Miloš Mrázek (*1974) Absolvent Filosofické a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní studuje v doktorském programu na katedře religionistiky UK ETF. Na částečný úvazek přednáší sociologii náboženství na UPa .

Z publikační činnosti

 • Články v Dingiru

  Čaitanja ano, Haré Kršna ne! Dingir 2(1998):6.

  Sekty a posvátno, Dingir 4(1998):4-5.

  Římskokatolické alternativy I, II. Dingir 4(1998):7-8, 1(1999):7-8.

  Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností (recenze knihy). Dingir 1(1999): 25.

  Novoapoštolská církev. Mezi katolíky a protestanty. Dingir 3(1999):4-5.

  Nepodařená monografie (recenze knihy), Dingir 3(1999):30.

  Sexualita ve hnutí Haré Kršna, Dingir 1(2000):1.

  Dva roky Dingiru, Dingir 2(2000):33.

  Náboženské komunity (spoluautor), Dingir 3(2000):16-19.

  Je scientologie náboženstvím? Dingir 4(2000):21-23.

  Královna a její doba. Mariánská hnutí v Česku podle svých časopisů. Dingir 2(2002):24-25.

  Harry Potter posvěcen? Římskokatolická církev vydala dokument o hnutí New Age. Dingir 1(2003):13-14.

  Summum bonum. Všechna náboženství jsou správná, to naše je nejvyšším. Dingir 3(2003):79-81.

  Rozkol kvůli svěcení. Staré trauma v husitské církvi přineslo nové plody rozdělení. Dingir 4(2003):113-115.

  Americká politika a náboženství." Dingir 4(2003):138-140.

  Rebel proti modernitě. Život hlasatele tradičního křesťanství v moderním světě.
  Dingir 2(2004):57-59.

  Sociologie v zajetí sektářských válek aneb Krize objektivity. Dingir 4(2004):139-140.

  Uctívání vlastního Já. Potíže s pojmem hnutí lidského potenciálu. Dingir 4(2005):120-122 Muslimská unie. Dingir 1(2006):23.

  Americký svatý experiment. Od puritánské teokracie k náboženskému pluralismu. Dingir 2(2006):44-48.

  Příběh nelítostné víry" (recenze knihy), Dingir 2(2006):61-62.

  Časopis pro rebely. Nový katolický časopis vzbudil bouřlivé reakce. Dingir 3(2006):81-83.

 • Články v odborných časopisech a konferenční příspěvky

  P. Marhall: God and the Constitution. Christianity and Am. Politics" (recenze knihy). Theologická revue 1(2004):127-128.

  Terminologické problémy studia alternativní religiozity. Theologická revue 1(2005):55-63. (Také online, dostupný z URL: http://www.dingir.cz/index.php?co=publikace/secta.)

  Role a osobnost badatele. Objektivita, neutralita a nehodnocení ve vědeckém studiu náboženství. Příspěvek na mezinárodní konferenci Náboženství a věda, Fakulta filosofická UPa, Pardubice 15. 11. 2005.

  Pojetí svobody v Losského nauce o převtělování. Distance 1(2006):75-82.

  Hnutí lidského potenciálu mezi terapií a náboženstvím. Příspěvek na mezinárodní konferenci Aletrnatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstviev, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 18. - 19. 9. 2006.

  Vztah státu a náboženství v kontextu tzv. kulturní války ve Spojených státech. Příspěvek na mezinárodní konferenci Náboženství a politika, Fakulta filosofická UPa, Pardubice 3. 10. 2006.

  "Smithův pluralismus v kritice Harolda A. Netlanda a Alvina Plantingy." In: Mezináboženský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. K. Floss, P. Hošek, I. Štampach a Z. Vojtíšek (eds.). Praha: Dingir, 2007.

  "The Eastern Orthodox Tradition in a Pluralistic Society. Different Answers to the Challenge of Religious Pluralism." Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci State-Church Relations in Europe: Contemporary Issues and Trends at the Beginning of the 21 st Century, International Conference. Ministry of Culture of the Slovak Republic, Institute for State-Church Relations. Bratislava, 8-10 November 2007.

 • Odborné překlady

  J. Meyendorff. Svatá Trojice v theologii sv. Řehoře Palamy. Orthodox Revue 3, Praha 1999, s. 76-87.

  G. Florovsky. Pohled na stvoření v patristickém myšlení (spolupřekladatel), Orthodox Revue 3, Praha 1999, s. 96 - 123.

 • Další

  "Kde je smrti osten tvůj?" Živí a zesnulí v pravoslavném pohledu. Křesťanská revue, 74.3(2007):12-14.

TOPlist