redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. (*1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Badatelské zaměření: Nová náboženská hnutí, současná žitá náboženství, mezináboženský dialog, milenialismus, náboženství a poradenství, náboženství a psychoterapie. Odkaz na osobní stránky.

Publikace (výběr z posledních let)


Vojtíšek, Zdeněk, Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Alfa Publishing, 2007. ISBN 978-80-86851-64-8.

 

Vojtíšek, Zdeněk, „Český boj o mešity“. In: Mendel, Miloš, Ostřanský, Bronislav, Rataj, Tomáš, Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007. Str. 392-406. ISBN 978-80-200-1554-9.

 

Vojtíšek, Zdeněk, „Muslimové a česká veřejnost: první desetiletí ´bojů o mešity´“. In: Budil, Ivo T., Zíková, Tereza (eds.) Antropologické sympozium VI. Sborník příspěvků ze VI. antropologického sympozia. Plzeň: Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. ISBN 978-80-87094-11-2.


Vojtíšek, Zdeněk, „Neúspěšné návrhy na registraci náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. v letech 2002-2006“. In: Bubík, Tomáš, Hoffmann, Henryk, (eds.),Náboženství a politika. 1. část. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Str. 72-79. ISBN 978-80-7194-994-7.


Vojtíšek, Zdeněk, „Podněty W. C. Smithe pro praxi mezináboženského dialogu“. In: Floss, Karel, Hošek, Pavel, Štampach, Ivan O., Vojtíšek, Zdeněk, Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů v nakladatelství Dingir, 2007. Str. 47-58. ISBN 978-80-86779-06-5.


Vojtíšek, Zdeněk, „Problematika tzv. sekt a sektářství“. In: Kachlík, P., Mužík, V. (eds.), Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. Sborník z konference Fórum výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Str. 10. ISBN 978-80-210-4677-1.


Vojtíšek, Zdeněk, „Duchovní poradenství v multikulturní společnosti“. In: Krahulcová, Beáta (ed.), Kontexty sociální a charitativní práce: Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Brno: Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, 2008. Str. 141–154. ISBN 978-80-87127-07-0.


Vojtíšek, Zdeněk, „Duchovní poradenství: Jak vymezit tento pojem?“ In: Krahulcová, Beáta, Ralbovská, Rebeka, Jordánová, Barbora (eds.), Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. Str. 216–222. ISBN 978-80-87127-07-0.


Vojtíšek, Zdeněk, „Conflicts over Mosques in the Czech Republic.“ In: Greskova, Lucia (ed.), State-Church Relations in Europe. Contemporary Issues and Trends at the Beginning of the 21st Century. Bratislava: Institute fo State-Church Relations, 2008, pp. 333-338. ISBN 9788089096367.

Vojtíšek, Zdeněk, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, 2009. ISBN 978-80-87127-21-6.


Vojtíšek, Zdeněk, „Die Erste Tschechoslowakische Republik (1918-1938). Weitere Glaubensrichtungen“; „Die Zeit der Kommunistischen Herrschaft (1948-1989). Weitere Glaubensrichtungen“. In: Zückert, Martin (ed.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München: Collegium Carolinum, 2009. Str. 209-235; 757-785. ISBN 978-3-486-58957-3.


Vojtíšek, Zdeněk, „Nová náboženská hnutí“. In: Bubík, Tomáš, Fárek, Martin, Holba, Jiří, Kropáček, Luboš, Štampach, Ivan, Titz, Pavel, Tlášková, Zuzana, Vojtíšek, Zdeněk,Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Str. 281-315. ISBN 978-80-7395-288-4.


Vojtíšek, Zdeněk, „Konflikt nových náboženských hnutí a společnosti: jeho podoby a výzvy“. In: Kardis, Kamil, Kardis, Mária (eds.), Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. PrešovPrešovská univerzita v Prešove, 2010. Str. 13-22. ISBN 978-80-555-0190-1.


Dušek, Pavel, Motl, Jiří, Vojtíšek, Zdeněk, Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0088-8.


Biernot, David, Lukeš, Jiří, Ostřanský, Bronislav, Vojtíšek, Zdeněk, Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu, Praha: Dingir, 2012. ISBN 978-80-86779-24-9.


Vojtíšek, Zdeněk, Charisma a zneužívání, Dingir 15 (3), 2012, s. 74-77, ISSN 1212-1371.

TOPlist