redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


Redakční rada

je od počátku vydávání časopisu velmi stabilní. Redakční tým tvoří od roku 1998 šéfredaktor Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D., MUDr. et Mgr. Prokop Remeš a Doc. ThDr. Ivan O. Štampach. Postupně redakční kruh rozšířili: Prof. Pavel Hošek Th. D., Mgr. Andrea Hudáková Th. D., Mgr. Martin Kořínek, Mgr. et Mgr. Miloš Mrázek Th. D., Mgr. Pavel Dušek, Ing. Mgr. Vojtěch Tutr, Bc. Jan Sušer, nejnověji Mgr. Pavol Bargár, M. St., Th. D., Mgr. Aleš Weiss a Mgr. Ruth J. Weiniger, Th. D. Setkání redakční rady přibližují dvě starší a dvě novější fotografie. Členové redakční rady působí na několika religionistických pracovištích (katedry religionistiky Husitské teologické fakulty a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice) a na dalších místech.

TOPlist