redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
religionistický časopis o současné náboženské scéně  

DINGIR a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci

„Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“.

Předběžný program

přednášky:

 • Doc. Ivan O. Štampach: Radikální posuny v české religiozitě po roce 1989
 • Prof. Pavel Hošek: Náboženská situace v ČR ve srovnání se zeměmi vyšegrádské čtyřky
 • Prof. Zdeněk R. Nešpor: Etablované církve v současné české společnosti
 • Dr. Vladimír Šiler: Prostor pro spiritualitu ve zdravotní a sociální péči
 • Doc. Dana Hamplová: Alternativní religiozita a postoje k náboženským institucím
 • Dr. Tomáš Havlíček a Dr. Kamila Klingorová: Regionální diferenciace náboženství Česka po roce 1989
 • Doc. Miloš Mendel: Muslimové v české společnosti
 • Dr. Pavol Bargár: Fenomén post-evanjelikalizmu, „emerging churches“
 • Dr. Zuzana M. Kostićová: Hnutí Nového věku jako výzva pro teoretickou religionistiku
 • Dr. Lucia Grešková: Náboženstvo, štát a spoločnosť: slovenská realita
 • Doc. Zdeněk Vojtíšek: „Probuzení“ vietnamských buddhistů v Česku: příklad postsekularismu?

  catering:

 • společenství Dvanáct kmenů

  pracovní skupiny na témata:

 • Islám v české společnosti; Dvanáct kmenů v Evropě a u nás; Podoby současného křesťanství; Nový zákon o církvích na Slovensku; Náboženství v populární kultuře; Hermetismus, astrologie a magie dnes; Indie v Česku: čeští oddaní Krišny

  Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h.

 • TOPlist