redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Zadní strana obálky

      

Číslo 4/2018 vychází 17. prosince 2018

Téma: NÁBOŽENSTVÍ A ZVÍŘATA

Editorial
Dingir plný zvířat (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Náboženský život zvířat: Možná, že ani určitý typ spirituality není pouze lidskou záležitostí (Roman Figura)

Zahraničí
Al-Džabirího kritika tradice: Kritika tradice jako kulturní diagnóza (Zora Hesová)
Smysl suicidií v Jonestownu: O trágedii jsou známa snad všechna fakta; zbývá ji ještě pochopit (Zdeněk Vojtíšek)

Z domova
Pronásledováni, ale nezničeni: Druhá část dějin bahá?í společenství v Česku před rokem 1989 (Karel Tesař)

Téma
Buddhismus a zvířata: Vztah buddhistů ke zvířatům je jiný než v abrahámovských tradicích (Jakub Kocurek)
Ohavnosti knihy Leviticus: Teorie jídelních omezení Mary Douglasové (Barbara Oudová Holcátová)
Jak voní démoni: Čichové kontakty se zvířecími démony supai v Amazonii (Lukáš Senft)
Kráva jako matka i zbraň: Kráva jako uctívané zvíře a jako politický symbol (Zuzana Hyhlíková)
Muslimové a psovité šelmy: Vztah muslimů ke psům je ambivalentní, i když odpor převládá (Miloš Mendel)
Hadi: bázeň i úcta: Výskyt hadů v různých kulturních a náboženských okruzích (Daniel Jablonski, Jakub Adámek)
Ve všech tělech stejná džíva: Džinistické útulky pro zvířata (Josef Bartošek)

Rozhovor
Rozhovor s Věrou Erinti Hamtilovou o zvířatech a šamanismu: Zvířata jsou osobnosti (Helena Exnerová)

Info-servis

Události

Reflexe
Túžba po pevnej modernite: K tématu „Náboženské komunity“ v Dingiru 2/2018 (Pavol Bargár)

Recenze
Naděje pro trpící stvoření: Eugen Drewermann: O nesmrtelnosti zvířat, Košice: Timotej 1998 (Pavel Hošek)
O novou důstojnost stvoření: Andrew Linzey: Teologie zvířat, Praha: Triton, 2018, 304 s. (Jan Sušer)
Dvě kritické knihy o scientologii v českých překladech: Jenna Miscavige Hillová (spolu s Lisou Pulitzerovou): K nevíře. Můj tajný život uvnitř Scientologické církve a dramatický útěk, Aktuell, Bratislava 2016, 392 strany, a Lawrence Wright: Víra ve víru. Scientologie, Hollywood, vězení víry, Talpress, Praha 2016, 504 stran (Zdeněk Vojtíšek)

Čtení
Desatero přikázání ve světě zvířat (Ernst Thompson Seton)

TOPlist