redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


   

Zadní strana obálky

      

Číslo 2/2024 vychází 11. června 2024

Zakoupit číslo je možné v e-shopu (i ve formátu PDF).

Téma: Náboženství, klimatická změna a environmentalismus

Editorial
Vztah náboženství a životního prostředí se mění. Změní se i lidé? (Zdeněk Vojtíšek)

Mimo téma
Česká obec muslimů: nyní celkem klid. Islám a muslimové v Česku v roce 2023 (Karel Černý)

Z domova
V konfliktu se státní mocí. Okolnosti soudního procesu s rozhodnými křesťany na Těšínsku (Józef Szymeczek)

Téma
Stvoření a ochrana životního prostředí. O jednom pozapomenutém církevním dokumentu (Jan Zámečník)
Od pestrých k věrným. Trilogie Hany Librové z teologické perspektivy (Jan Zámečník)
Sakralizace přírody ve spirituálním holismu. Alternativní spiritualita jako „zelená“ spiritualita (Zuzana Marie Kostićová)
Radikální ekospiritualita a ekopohanství. Environmentální aktivismus a náboženství (Matouš Vencálek)
Péče o stvoření jako restituční výzva? Hospodaří církve na zemědělské a lesní půdě ekologicky? (Vojtěch Pelikán)
Léčba lidí v krajině žijících. Biodynamické zemědělství a camphillské komunity (Jitka Schlichtsová)
Pěstujeme to, co potřebujeme. Rozhovor s Kámákší déví dásí o zemědělství v hnutí Haré Kršna (Jitka Schlichtsová)

Práce studentů
Když odchází víra. Psychologie opouštění hnutí Haré Krišna a hledání nové identity (Jana Drastíková)
Ekologická úzkost a naděje. Jak souvisí ekologická úzkost se spiritualitou? (Matěj Mičulka)

Recenze
Jednota s půdou, aneb jak může souviset ekologie, aktivismus a spiritualita. Satiš Kumár, Půda, duše, společnost: O potřebě souladu lidstva se Zemí, Alferia, 2023 (Linda Hauerová)
Pohodlí nemusí vést ke štěstí. Michel Easter, Za hranice komfortu: Přijměte nepohodlí a najděte své divoké, šťastné a zdravé já, Praha: Lukáš a syn 2023 (Marie Kapalová)
Hrabalovo zanícení pro posvátno, Hoškovo zanícení pro Hrabala. Pavel Hošek, Evangelium podle Bohumila Hrabala, Brno: CDK, 2024 (Jitka Schlichtsová)

Čtení
Nejsme Bůh. Úryvky z encykliky Laudato si’ papeže Františka z 24. května 2015

TOPlist